Bổ xung hay bổ sung là từ đúng chính tả nhất?

Sử dụng từ ngữ tiếng Việt như thế nào là đúng chính tả, tip.com.vn sẽ thông tin đến các bạn một ngữ pháp mà nhiều người hay bị nhầm nhất là “bổ xung hay bổ sung” . Có thể nói ngữ pháp Việt Nam vô cùng đa dạng và đôi khi chính chúng ta cũng không sử dụng chính xác, chúng ta cùng phân tích xem bổ sung hay bổ xung mới là đúng chính tả nhé.

Bổ xung hay bổ sung là từ đúng chính tả nhất?

Giải thích Bổ xung hay bổ sung là từ đúng chính tả nhất?

Tìm hiểu Sung và Xung có ý nghĩa gì khi đứng riêng với nhau

  • Trong từ điển tiếng Việt thì “sung” có nghĩa là ‘thêm vào” ví dụ như sung công quỹ (thêm vào công quỹ), sung túc …
  • Từ “xung” có nét nghĩa như “tỏa ra’ như xung phong (xuất quân), xung khắc (sự việc không hợp được với nhau), xung đột …

Có thể  nói “Bổ sung mới là đúng chính tả. Bổ sung là một động từ mang nghĩa làm cho việc gì đó đầy đủ hoàn thiện hơn

Bản thân từ Bổ Xung không có nghĩa khi ghép lại với nhau.

Kết luận: Từ bổ sung mới đúng chính tả các bạn nhé?

>> Xem thêm: Trào lưu hoán đổi giới tính với Face App

Mình là Lê Minh hiện đang là admin của nhiều website công nghệ, thủ thuật, hỏi đáp tại Việt Nam. Viết blog là một phần công việc của mình cũng như của SEOer, hiện tại website Tip.com.vn là một trong những website mình đang phụ trách và mình sẽ luôn update các kiến thức thông tin bổ ích nhất trên website của mình.

TIP.COM.VN
Logo