Các tháng trong tiếng Anh: Ý nghĩa và cách viết của 12 tháng trong tiếng Anh

Dù có giỏi tiếng Anh nhưng đôi lúc bạn sẽ bị quên và bạn có thể không nhớ các tháng trong tiếng Anh hết được, bạn có biết tháng 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 trong tiếng Anh gọi là gì không? Hay đọc ngược lại Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Làm sao để các bạn có thể tự mình nhớ nhanh được các tháng trong tiếng Anh hãy theo dõi bài viết này của tip.com.vn nhé? Các câu hỏi về tháng được hỏi nhiều nhất từ admin chúng tôi
 • January là tháng mấy?
 • February là tháng mấy?
 • March là tháng mấy?
 • April là tháng mấy?
 • May là tháng mấy?
 • June là tháng mấy?
 • July là tháng mấy?
 • August là tháng mấy?
 • September là tháng mấy?
 • October là tháng mấy?
 • November là tháng mấy?
 • December là tháng mấy?

Các tháng trong tiếng Anh: Ý nghĩa và cách viết của 12 tháng trong tiếng Anh

Các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong tiếng Anh là gì? 

Danh sách 12 tháng trong tiếng Anh, ký tự viết tắt, và phiên âm từng tháng
Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ]
Tháng 3 March Mar [mɑrtʃ /mɑːtʃ]
Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl]
Tháng 5 May May [meɪ]
Tháng 6 June Jun [dʒuːn]
Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/]
Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst]
Tháng 9 September Sep [sep’tembə]
Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə]
Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə]
Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə]
Xem thêm: Các ký tự đặc biệt FF đẹp

Số ngày của các tháng trong tiếng Anh tương ứng 

Bảng dưới đây biểu thị số ngày và cách tính mùa của các tháng trong tiếng Anh bạn nên biết
Tháng Tên tiếng Anh Số ngày trong tháng Mùa
1 January 31 Đông
2 February 28/29
3 March 31 Xuân
4 April 30
5 May 31
6 June 30
7 July 31
8 August 31
9 September 30 Thu
10 October 31
11 November 30
12 December 31 Đông
Xem thêm: Năm nhuận có bao nhiêu ngày
Bạn sẽ không bị nhầm lẫn trong tiếng Anh nữa, mỗi khi gặp khó về tháng trong tiếng Anhnhư giải đáp: september là tháng mấy, february là tháng mấy, july là tháng mấy, may là tháng mấy, april là tháng mấy, december là tháng mấy, november là tháng mấy, october là tháng mấy?

Cách học các tháng trong năm trong tiếng Anh

Đây là một cách học nhiều người dùng để nhớ 12 tháng trong một năm của tiếng Anh.
Jan một, phéc hai, mác ba, áp bốn, mây năm, jun sáu, jun lai bảy, au tám, sép chín, óc mười, nô 11, de 12.
Chúc các bạn học được các  tháng trong tiếng Anh và nắm được 12 tháng trong tiếng Anh là gì nhé?

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?