Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel

Làm việc trong Excel đôi lúc chúng ta cần sử dụng đồng hồ đếm ngược để nhắc nhở thời gian hay tính hiệu suất khi làm việc . Nếu không muốn sử dụng phần mềm tạo đồng hồ đếm ngược bên ngoài thì hãy dùng chính Excel để tạo nó nhé. Trong bài viết dưới đây tip.com.vn sẽ chỉ cho các bạn cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel để ứng dụng trong công việc nhé!

Cách tạo đồng hồ đếm ngược trong Excel chỉ với code VBA

Bài viết dưới đây tip sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn đồng hồ đếm ngược vào Excel 2019, các phiên bản Excel khác có thể làm tương tự các bạn nhé.

Bước 1: Đầu tiên bạn cần chọn 1 ô trống để làm vị trí hiển thị thời gian đếm ngược. Click chuột phải vào ô và chọn Format Cells....

Cửa sổ Format Cells để chọn định dạng cho ô được hiển thị. Bạn chọn tab Number => Time =>  phần Local  Vietnamese. Nhấn OK ở bên dưới để lưu lại.

Bước 2: Nhập thời gian muốn đếm ngược vào ô theo định dạng : Giờ, phút, giây . Bạn có thể định dạng màu sắc font chữ ... cho nổi bật hơn.

Ví dụ ở đây tip nhập vào 5 phút thì nhập 00:05:00.

Cố định đồng hồ đếm ngược bằng cách vào View => Freeze Panes => Freeze Top Row. 

Bước 3: Khi đã tạo xong ô thời gian đếm ngược bạn nhấn vào tab Developer rồi nhấn vào Visual Basic để mở trình soạn code VBA.

Nhấn vào nút Insert, chọn tiếp vào Module để mở giao diện nhập mã code VBA.

Lúc này hiển thị giao diện để chúng ta nhập mã code VBA dưới đây vào giao diện. Lưu ý B1 sẽ thay bằng vị trí ô mà các bạn chèn đồng hồ nhé.

Dim gCount As Date 'Updateby20140925 Sub Timer()     gCount = Now + TimeValue("00:00:01")     Application.OnTime gCount, "ResetTime" End Sub Sub ResetTime() Dim xRng As Range Set xRng = Application.ActiveSheet.Range("B1") xRng.Value = xRng.Value - TimeSerial(0, 0, 1) If xRng.Value <= 0 Then     MsgBox "Countdown complete."     Exit Sub End If Call Timer End Sub

Sau khi điền code xong nhấn biểu tượng Run  hoặc F5 để chạy mã code như hình.

Bước 4: Đóng giao diện chèn code lại bạn sẽ thấy đồng hồ tự động đếm ngược. Đồng hồ sẽ dừng khi đếm xong.

Đến ngược xong Excel sẽ thông báo hoàn thành như hình dưới đây.

Lời kết.

Bạn thấy đấy chỉ thao tác 4 bước đơn giản bạn đã tạo được đồng hồ đếm ngược trong Excel mà không cần phần mềm nào khác rồi đấy. Chúc các bạn làm việc tốt với Excel.

Tham khảo thêm

Bình luận