Hướng dẫn cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel

Hàm Weekday trong Excel là hàm ngày tháng được sử dụng rất nhiều trong Excel. Về cơ bản hàm Weekday không hề khó sử dụng. Dưới đây là cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel cho các bạn tham khảo.

I. Hàm Weekday trong Excel.

Hàm Weekday trong Excel được sử dụng để xem chỉ số của ngày trong tuần, từ đó các bạn có thể suy ra ngày đó là thứ mấy trong tuần. 

Kết quả trả về của hàm Weekday sẽ là một số từ 1 đến 7 đại diện của một ngày trong tuần. Cụ thể như sau

 • 1: Ngày CN ( chủ nhật).
 • 2: Thứ 2.
 • 3: Thứ 3.
 • 4: Thứ 4.
 • 5: Thứ 5.
 • 6: Thứ 6.
 • 7. Thứ 7.

II. Cú pháp hàm Weekday.

 =WEEKDAY(Giá_trị_ngày,[Kiểu_trả_về])

Trong đó:

 • Giá_trị_ngày: Là một biểu thức thời gian, ngày cần kiểm tra thứ mấy trong tuần.
 • Kiểu_trả_về: Là một số xác định kiểu giá trị trả về của thứ. Giá trị này có thể nhập các số 1, 2, 3, 11 → 17, theo đó tương ứng từng giá trị như sau:
  • 1: Trả về số theo thứ tự từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) - Đây là giá trị mặc định nếu để trống phần Kiểu_trả_về, và đây cũng là giá trị thường được dùng nhất.
  • 2: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 3: Thứ tự 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật)
  • 11: Thứ tự 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật)
  • 12: Thứ tự 1 (Thứ ba) đến 7 (Thứ hai)
  • 13: Thứ tự 1 (Thứ tư) đến 7 (Thứ ba)
  • 14: Theo thứ tự 1 (Thứ năm) đến 7 (Thứ tư)
  • 15: Thứ tự 1 (Thứ sáu) đến 7 (Thứ năm)
  • 16: Thứ tự 1 (Thứ bảy) đến 7 (Thứ sáu)
  • 17: Thứ tự 1 (Chủ nhật) đến 7 (thứ bảy)

III. Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm Weekday

Cho ngày tháng như bảng hãy xác định thứ trong tuần

1. Sử dụng hàm Weekday kết hợp IF.

Bước 1: Tại ô C3 nhập công thức: =WEEKDAY(serial_number,[return_type]) 

=WEEKDAY(B3;1). 

Mặc định 1 được gán là chủ nhật nên có thể bỏ qua số 1 mà gõ công thứ sau: =WEEKDAY(B3).

Trong đó:

 • serial_number: là ô ngày đầu tiên ngày 5/19/2021 - tức là ô là ô B3
 • [return_type]: chúng ta sử dụng chỉ số 1 tương ứng với ngày chủ nhật nên sẽ nhập là 1, đây là lựa chọn theo mặc định.

Sau khi nhập xong nhấn Enter để nhận kết quả.

Bước 2: Sao chép công thức cho các ô còn lại ta thu được kết quả.

Bước 3: Nếu bạn muốn chuyển kết quả thứ bằng số sang thứ bằng ngày bạn có thể sử dụng hàm Weekday lồng trong hàm If như sau:

=IF(WEEKDAY(B3)=1;"Chủ nhật";"Thứ "&WEEKDAY(B3))

Công thức sử dụng 2 hàm lồng nhau để nhận kết quả là thứ bằng số

Kết quả thứ bằng chữ

2. Sử dụng hàm Weekday kết hợp Choose.

Hàm Choose kết hợp với Weekday để được kết quả trả về là thứ trong tuần như sau:

=CHOOSE(WEEKDAY(B3);"Chủ Nhật";"Thứ 2";"Thứ 3";"Thứ 4";"Thứ 5";"Thứ 6";"Thứ 7")

Lời kết.

Vậy à các bạn đã năm được cách dùng hàm Weekday chuyển ngày sang thứ trong Excel rồi phải không nào. Mong rằng bài viêt hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?