Hướng dẫn cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel

Hàm LOOKUP trong Excel là một trong những hàm dùng tra cứu và tham chiếu được sử dụng rất nhiều chỉ sau VLOOKUP. Nếu bạn là dân master Excel thì có thể bỏ qua thế nhưng với những người mới bắt đầu với Excel không phải ai cũng có thể nắm rõ cách sử dụng hàm LOOKUP. Trong bài viết dưới đây tip.com.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Hàm LOOKUP trong Excel và cach sử dụng nó nhé.

I. Hàm LOOKUP trong Excel là gì?

Hàm Lookup trong Excel là hàm được sử dụng để tìm 1 giá trị trong 1 cột hoặc 1 hàng và trả về giá trị ở vị trí tương ứng trong hàng hoặc cột chứa giá trị cần trả về.

Có 2 dạng sử dụng hàm Lookup:

 • Dạng Vector:
 • Dạng Mảng:

Trong thực tế dạng mảng của Lookup không được khuyên dùng.

II. Sử dụng hàm LOOKUP kiểu Vector trong Excel.

1. Cú pháp hàm LOOKUP kiểu Vector trong Excel

Khi sử dụng hàm Lookup kiểu Vector thì Vector được hiểu là 1 hàng hay 1 cột trong Excel. Lúc này cú pháp của hàm Lookup Vector  trong Excel đơn giản như sau: 

LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

Trong đó:

 • lookup_value    Bắt buộc. Giá trị mà hàm LOOKUP tìm kiếm trong vector thứ nhất. Lookup_value có thể là số, văn bản, giá trị logic, tên hoặc tham chiếu tới một giá trị.
 • lookup_vector    Bắt buộc. Phạm vi chỉ chứa một hàng hoặc một cột. Giá trị trong lookup_vector có thể là văn bản, số hoặc giá trị logic.
 • Quan trọng: Các giá trị trong lookup_vector phải được xếp theo thứ tự tăng dần: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm LOOKUP có thể trả về giá trị không chính xác. Văn bản chữ hoa và chữ thường tương đương nhau.
 • result_vector    Tùy chọn. Phạm vi chỉ chứa một hàng hay một cột. Tham đối result_vector phải có cùng kích cỡ với lookup_vector. Nó phải cùng một kích cỡ.

Chú thích

 • Nếu hàm LOOKUP không tìm thấy lookup_value, thì nó sẽ so khớp giá trị lớn nhất trong lookup_vector mà giá trị đó nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.
 • Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector, thì hàm LOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ minh họa LOOKUP kiểu Vector trong Excel

Ví dụ dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp của hàm Lookup trong Excel

Nhập bảng ví dụ sau vào file Excel của bạn sau đó chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm LOOKUP

Sản phẩmGiá
LOOKUP
Trứng12000


Sữa24000
Sản Phẩm
25000
Giá
Thịt85000


Cam30000Yêu cầy tìm kiếm và trả về giá của Cá trong bảng.

Trước khi tính toán để sử dụng hàm LOOKUP chúng ta cần sắp xếp vector chứa giá trị cần tìm kiếm theo thứ tự. Ở đây là cột  A nên nên chúng ta sắp xếp cột A từ bé đến lớn.

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 1

Áp dụng công thức LOOKUP sau:

=LOOKUP(E3,A2:A6,B2:B6)

Giải thích công thức.

 • E3 chứa "Cá" là ô chứa giá trị tìm kiếm
 • A2:A6  chính là vector chứa giá trị cần tìm kiếm
 • B2:B6 là vector chứa kết quả trả về

Nhấn Enter trên bàn phím sẽ thu được kết quả:Hướng dẫn cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 2

Bạn có thể áp dụng Data Validation để kiểm tra thêm 1 số mặt hàng khác.

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm LOOKUP trong Excel 3

Lời kết.

Trên đây là cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel một cách chi tiết. Mặc dù chỉ là lý thuyết thế nhưng hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn học tốt .

Tham khảo thêm

Bình luận

Có Thể Bạn Quan Tâm ?