Hướng dãn cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc sử dụng phím tắt

Thông thường để chèn một hay chèn nhiều dòng trống cùng lúc lúc vào giữa các dòng trong Excel chúng ta thường dùng chuột thế nhưng nếu bạn không thích thao tác chuột hoàn toàn có thể sử dụng phím tắt để chèn nhiều dòng trống. Dưới đây là cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc chỉ dùng phím tắt cho các bạn tham khảo.

I. Cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc sau 1 dòng.

Bước 1: Chọn ô bạn muốn chèn nhiều dòng trống vào trước nó.

Hướng dãn cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc sử dụng phím tắt 1

Giả sử chúng ta muốn chèn thêm 3 dòng, bạn cần giữ phím SHIFT và bấm nút mũi tên xuống ⬇︎ 3 lần. Kết quả là các ô A6:A9 được chọn.

Hướng dãn cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc sử dụng phím tắt 2

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím SHIFT + SPACE (dấu cách). Dòng 4 đến 7 đã được chọn

Hướng dãn cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc sử dụng phím tắt 3

Bước 3: Tiếp theo, bạn nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + + trên bàn phím, 3 dòng trống đã được thêm vào trước ô A6

Hướng dãn cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc sử dụng phím tắt 4

Bước 4: Nếu bạn muốn lặp lại thao tác chèn dòng trên hãy sử dụng phím tắt Ctrl  + Y. Ví dụ muốn chèn  chèn 100 dòng trống, thì có thể chèn 10 dòng trống trước, sau đó sử dụng phím tắt lặp Ctrl + lại 10 lần hoặc nhấn Ctrl + Shift + ở trên 10 lần

II. Lời kết.

Cách chèn nhiều dòng trống cùng lúc chỉ sử dụng phím tắt thật đơn giản có phải không nào. Chúc các bạn thành công.

Tham khảo thêm

Bình luận